mdtu new size 2014_11_04 in side copy
Untitled Document
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 3
වැඩමුළුවේ නම : සාර්ථක වෘත්තීය පෞරුෂය සඳහා උපදේශනය
අරමුණ : රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වෘත්තීය හා පෞද්ගලික ජීවිතය වඩාත් නිරවුල්ව හා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුදුසු මානසික වාතාවරණයක් ඔවුන් තුළ ඇති කිරීම.
අන්තර්ගතය : ශ්‍රි ලංකාවේ සමාජ ප්‍රශ්න හා උපදේශනයේ අවශ්‍යතාවය,මානසික සෞඛ්‍ය හා එයට බලපාන මනෝවිද්‍යාත්මක සාධක,උපදේශණය හා එහි ප්‍රතිලාභ,මානසික ආතතිය කළමණාකරණය,මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ සෞන්දර්යත්මක ක්‍රමවේදය
ඉලක්ක කණ්ඩායම : පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
වැඩමුළුව පවත්වන දින ගණන : 2
සහභාගී කර ගන්නා නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව : 50
ස්ථානය : පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
   
   
ආපසු මුල් පිටුව
mdtuu copy